Certyfikat - Polska Izba Turystyki Młodzieżowej.

Polska Izba Turystyki Młodzieżowej.

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego.

Certyfikat PIT. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki od 05.12.1991

Dyplom Travel Trade Gazette za promocję i aktywną sprzedaż polskiej ofert turystycznej.

Wyróżnienie Ministra Gospodarki

Odznaka honorowa za zasługi dla turystyki.

Gwarancja ubezpieczeniowa. Wszyscy Klienci Wonderlands ubezpieczeni są na podstawie polisy generalnej Wonderlands w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków: na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (5000 PLN) oraz na wypadek śmierci (5000 PLN). Wymieniona powyżej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Gorąco zalecamy Państwu zawarcie takiego ubezpieczenia w momencie rezerwacji wyjazdu. Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymują Państwo wraz z voucherem.